برای مشاهده سایت کلیک کنید.

سوابق تحصیلی

 فارغ التحصيل رشته مديريت صنعتي مقطع كارشناسي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج1383،تا1388
 كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني،گرايش بازاريابي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران، شهريور 92.
 دانش پذير DBA دكتري حرفه اي كسب و كار دانشگاه تهران
 دانش پذير DBA POST دانشگاه علامه طباطبائي تهران
 دانش پذير دوره DBA حسابداري موسسه آموزش عالي فن آوران حكيم نيا

عضويت در انجمن ها :


 سابقه عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامي
 هيئت علمي افتخاري موسسه فناور ي سفيران فرهنگي اميد
 عضويت پيوسته درانجمن علمي مديريت ايران
 عضويت پيوسته درانجمن علمي بازاريابي ايران
 عضويت وابسته در انجمن علمي ترويج علم ايران
 عضويت پيوسته در انجمن علمي مديريت منابع انساني ايران
 عضويت پيوسته درانجمن علمي مديريت رفتار سازماني ايران ٢
 عضويت پيوسته در انجمن علمي مهندسي مالي ايران
 عضويت پيوسته در انجمن علمي حسابداري مديريت ايران
 عضويت پيوسته درانجمن علمي مديريت دانش ايران
 عضويت پيوسته درانجمن علمي تجارت الترونيك ايران
 عضويت پيوسته در انجمن علمي اقتصاد توسعه منطقه اي ايران
 عضويت پيوسته درانجمن علمي تعالي كسب و كار ايران
 عضويت پيوسته در انجمن علمي مديريت كسب و كار ايران

زمینه های تحقیقاتی:

 تجارت الكترونيك (EC)

 برند (Brand)

 مديريت ارتباط با مشتري (CRM)

( Marketing and Sales ) وفروش بازاريابي

  رضايت مشتري ( satisfaction Consumer)

 وفاداري مشتري ( Loyalty Brand)

 بانكداري(banking)

سوابق کاری

بانكدار اجرايي 3 فعاليت در بانك شهر از تير سال 94 تا كنون
حضور در شعب كرج
ميدان توحيد كرج سال 1394
شعبه فرديس وباجه منظريه 1394
باجه شهرداري منطقه 3كرج 1394
شعبه رجايي شهر 1397
شعبه عظيميه 1399
شعبه مهرشهر اسفند1401
باجه شهرداري منطقه 4 كرج به لطف باري تعالي ادامه دارد.

سوابق تدریس

 مدرس دانشگاه آزاد اسلامي،وپيام نور و علمي كاربردي
 سابقه تدريس در مراكزعلمي كاربردي
1) قالب هاي صنعتي ايران خودرو
 2) آي سودا
3) مركز جهاد كشاورزي كرج
4)مركز شهرداري كرج
5) مركزقند كرج
6) مركزبعثت
7) زرماكارون
8) آذين خودرو
9)ميثاق
10) جهاد دانشگاهي تهران3صفادشت
11) مركزعاليفرد(سن ايچ ) هشتگرد
12) شهرداري شهر جديد هشتگرد
13) فرهنگ و هنر1تهران
14) خانه كارگرساوجبلاغ
 مدرس دانشگاه آزاد,كرج،هشتگرد،سماءكرج,طالقان،شال(بوئين زهرا).
 دانشگاه پيام نور هشتگرد،اشتهارد.
 سابقه كارشناس و تحليل گري مسائل بازاريابي ورزشي در راديو دانش،برنامه ضربان،راههاي درآمد زايي وخصوصي سازي در ليگ برتر و باشگاههاي كشور.كرج1394

تدريس دروس:

 مديريت بازاريابي
 مباني سازمان و مديريت
 روابط عمومي
 بانكداري الكترونيك
 مشتري مداري
 اصول سرپرستي
 مديريت ارتباط با مشتري
 برنامه ريزي و طراحي كسب و كار
 فنون فروش
 اصول و فنون مذاكره
 خريد و فروش الكترونيكي
 مهارت ها و قوانين كسب و كار
 تبليغات بازرگاني
 فنون ارتباط موثر و كارآفريني
 طراحي و چيدمان فروشگاه

 

سوابق پژوهشي : الف)مقالات منتشر شده درمجلات

( listed” ( ISI

      1

Khazaei , h., SHahabi,A.,Igder, H,. Shaban pour ,Hadi ,. Safdari,S, “Evaluation the relationship between exposure to the brand purchase Intention of luxury cars (With emphasis on the application Of Nano biotechnology)” European Journal of Experimental Biology, 2013. 3(3):400-408.

2

.Gilaninia,sh., Mousavian ,Seyyed J.,Rabiei.Igder,H.,Shafei.K., Parmouzeh.A.,Zadbagher.F, ”The Role of Factors among Organization in Organizational Readiness of Small and Medium Companies for Acceptance of in E-commerce” Journal of Basic and Apply Scientific Research, 2011. Vol. 2, No

3

,pp 2172-2177. 3. Igder .H, Shabanpour,H., Hadi Jasour,” Determination and Influential Factors on the Rate of Sale in Retailing Units (food industry)”, European Journal of Scientific Research ,2013.109.Issue2,pp.258-268

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی